Thai English
  • slide01.gif
  • slide02.gif
  • slide03.gif
  • slide04.gif
  • slide05.jpg
  • slide06.gif

GPS Tracking Systems ตัวอย่างการทำงานของ โปรแกรมติดตามรถ


แสดงตำแหน่งปัจจุบัน

ตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของรถแต่ละคัน พร้อมสถานะเครื่องยนต์ อย่างละเอียด

เส้นทางการวิ่งย้อนหลัง

ตรวจสอบเส้นทางการวิ่งย้อนหลัง ความเร็ว สถานะเครื่องยนต์ พร้อมรายละเอียดต่างๆ

สรุปรายงาน

รายงานการใช้งานรถ ทั้งเส้นทางการวิ่ง ระยะทาง ความเร็ว จุดจอด ระดับน้ำมัน ฯลฯ อย่างละเอียด
กราฟระดับน้ำมัน

ตรวจสอบระดับน้ำมัน เหมาะสำหรับรถบรรทุก หรือขนส่ง ป้องกันการทุจริต

กราฟความเร็ว

ตรวจสอบความเร็วที่ผุ้ขับขี่ใช้ ลดความสิ้นเปลือง และป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้น

ภาพถ่ายจากกล้องบนตัวรถ

ภาพถ่ายเหตุการณ์ปัจจุบันบนตัวรถ ตรวจสอบการใช้งานรถ ป้องกันการทุจริต

การทำงานผ่านมือถือ

Application เฉพาะสำหรับทำงานบนมือถือ หรือTablet เพื่อความรวดเร็ว และสะดวกในการใช้งาน

เพิ่มจุดสนใจ (POI)

สามารถเพิ่ม POI ได้ด้วยตัวเอง ทั้งสถานที่ ตึก หรือร้านของลูกค้า ได้ไม่จำกัดจำนวน

กำหนดพื้นที่การวิ่ง

สามารถกำหนดพื้นที่การวิ่ง ระบบจะแจ้งเตือนทันที เมื่อรถวิ่งออกนอกพื้นที่กำหนด

 

© Copyright 2012-2013 Chintrack.com. All Rights Reserved
บริษัท ชิณ อินเตอร์ เทค จำกัด  
ที่อยู่: 186/99 ม.5 ซอยโพธิสาร ถ.โพธิสาร อาคาร PEARL PLACE
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร. 081-000-4144