Thai English
  • slide01.gif
  • slide02.gif
  • slide03.gif
  • slide04.gif
  • slide05.jpg
  • slide06.gif
Hot Line

GPS Tracking Login

ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
  ความสามารถระบบติดตามรถ

ระบุตำแหน่งปัจจุบันของตัวรถ


ดูเส้นทางการวิ่งย้อนหลัง 6 เดือน


แจ้งสถานะเครื่องยนต์ ติดเครื่อง/ดับเครื่อง


ดูความเร็วที่ใช้ขับขี่


รายงานกราฟอุณหภูมิ สำหรับรถห้องเย็น ตรวจสอบคุณภาพสินค้า


รายงานกราฟระดับน้ำมัน สำหรับรถใหญ่ ตรวจสอบการใช้น้ำมัน ป้องกันทุจริต


รายงานการทำงานของเซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น รายงานการ เปิด/ปิด แอร์, ดัมพ์, ประตู


รายงานการใช้งานรถ แบบรายวัน/เดือน อย่างละเอียด ทั้งเวลาจอด เวลาวิ่ง ระยะทาง เส้นทาง ฯลฯ


เพิ่มจุดสถานที่ (POI) ได้เองไม่จำกัด พร้อมรายงานการเข้า-ออก และระบบแจ้งเตือน


กำหนดพื้นที่ ที่อนุญาติให้รถวิ่งได้ พร้อมระบบแจ้งเตือน รถออกนอกพื้นที่


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

โปรแกรมจัดการบำรุงรักษาชิ้นส่วน

เสริมประสิทธิภาพการขนส่ง

สำหรับโปรแกรมที่นำมาเสริมประสิทธิภาพการขนส่งนั้น ทาง ChinTrack จะเขียนเพื่อนำมาให้ใช้กันฟรีๆ เพื่อนำมาใช้เสริมกับระบบติดตามรถยนต์ (Tracking Systmes) ของทางเราคือ โปรแกรมซ่อมบำรุงชิ้นส่วนรถ (Maintanance) และโปรแกรมจัดตารางการเดินรถ (TMS)

ผู้ประกอบการ ที่ต้องใช้งานระบบขนส่งนั้น จะพบปัญหาที่มาจาก 3 ส่วนหลักๆคือ 1.ปัญหาที่เกิดผู้ขับขี่ 2.ปัญหาจากตัวรถ และ 3.ปัญหาจากระบบบริหาร ดังนั้นทาง ChinTrack จึงได้ออกแบบระบบ ซึ่งช่วยให้บริหารการขนส่งเป็นเรื่องที่ง่าย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยทาง ChinTrack จึงได้ออกแบบ

1.ระบบติดตามรถยนต์ (GPS Tracking) เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้ขับขี่

2. โปรแกรมบริหารการซ่อมบำรุงตัวรถ (Maintenance) เพื่อลดปัญหาการขนส่ง ที่มาจากตัวรถเอง และ

3. โปรแกรมจัดตารางการเดินรถ (TMS) เพื่อช่วยบริหารจัดการ ตารางการเดินรถ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ซึ่งเมื่อจัดการให้โปรแกรมทั้ง 3 ทำงานร่วมกัน ทำให้ระบบบริหารจัดการขนส่งของ ChinTrack มีความสมบูรณ์ และสามารถนำไปเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง ได้กับทุกประเภทของธุรกิจ

ซ่อมบำรุงชิ้นส่วน(Maintenance)

สำหรับการบำรุงรักษาชิ้นส่วนตัวรถต่างๆ หากให้ทางศูนย์บริการเป็นผู้ดูแล บางครั้งก็จะเปลี่ยนอะไหล่บางตัวให้ ทั้งที่ยังไม่ถึงระยะเวลา ทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง หรือจะดึงมาดูแลเอง ก็ประสบปัญหา ไม่สามารถจำได้หมด ว่าอะไหล่ชิ้นไหน ใช้งานไปเท่าไร ถึงเวลาเปลี่ยนหรือยัง

ดังนั้น โปรแกรมซ่อมบำรุงชิ้นส่วนตัวรถ (Maintenance) จาก ChinTrack จึงออกแบบมาเพื่อคอยแจ้งเตือนผู้ใช้ ให้ทราบถึงชิ้นส่วนต่างๆของตัวรถ ที่จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยน ซึ่งสามารถตรวจสอบการใช้งาน ได้หลายลักษณะ เช่น แจ้งเตือนตามระยะทางการวิ่ง เช่นยางรถ แจ้งเตือนตามช่วงเวลา เช่นต่อทะเบียน ประกัน หรือแจ้งเตือนตามชั่วโมงการทำงาน เช่นน้ำมันเครื่อง สายพาน เครื่องยนต์ ซึ่งเมื่อถึงกำหนดเปลี่ยน ตัวโปรแกรมสามารถแจ้งเตือน ผ่านหน้าจอโปรแกรม Email หรือ SMS ได้


จัดตารางการเดินรถ(TMS)

การจัดตารางเดินรถในแต่ละวัน สำหรับกิจการที่รถหลายคัน หรือมีสินค้าที่ต้องรับ-ส่ง หลายจุด อาจเป็นปัญหาไม่มากก็น้อย ทั้งการรับออเดอร์ จัดตารางรถ เส้นทางเดินรถ จ่ายงานคนขับ ตามงานเมื่อเดินทางถึงแต่ละจุด แถมท้ายด้วยการสรุปรายงานในแต่ละวัน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น สำหรับกิจการขนาดใหญ่อาจลงทุนจ้างนักเขียนโปรแกรม มาพัฒนาระบบได้ไม่ยาก แต่กับกิจการขนาดกลางหรือเล็ก การพัฒนาระบบขึ้นใช้เองอาจไม่คุ้ม กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ทาง ChinTrack จึงได้พัฒนาโปรแกรมจัดตารางการเดินรถขึ้น โดยตัวระบบจะทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ใช้ ให้สามารถจัดตารางการเดินรถในแต่ละวัน ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และที่สำคัญ เราได้นำระบบติดตามรถ (GPS Tracking) เข้ามาทำงานร่วมกับการจัดตารางเดินรถ ทำให้ประสิทธิภาพสูงสุด และแตกต่างกับ โปรแกรมจัดตารางการเดินรถทั่วไป โดยความสามารหลักๆ ของโปรแกรมจัดตารางการเดินรถ จะประกอบด้วย

1.สามารถดูตารางเดินรถทุกคัน และเพิ่ม Job ใหม่ๆ ให้กับรถคันที่อยู่ใกล้ หรือเหมาะสมที่สุดได้
2.สรุปตาราง สถานที่ในแต่ละวัน พร้อมระบุเส้นทางที่ให้ใช้ กับคนขับได้
3.ผู้ส่ง และผู้รับปลายทาง สามารถตรวจสอบตำแหน่งของสินค้าได้แบบ realtime
4.ระบบแจ้งเตือนต้นทาง หรือปลายทาง ผ่าน Email หรือ SMS เมื่อรถออกเดินทาง หรือถึงจุดหมาย
5.รายงานสรุประยะทางการวิ่ง เส้นทาง เวลา อย่างละเอียดในแต่ละวัน
6.คำนวณค่าใช้จ่าย เช่นน้ำมัน ค่าจ้างในแต่ละวัน โดยวัดจากชั่วโมงการทำงาน หรือระยะทางการวิ่ง
7.เลือกเส้นทางการวิ่งที่เหมาะกับการวิ่งแต่ละครั้ง
8.ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถจอดในจุดที่ไม่ได้กำหนด

และหากผู้ใช้มีการติดตั้งหน้าจอนำทาง GPS Navigator ตัวระบบยังสามารถส่งจุดหมาย ปลายทางไปที่ตัวเครื่องแบบ realtime เพื่อให้ตัวเครื่องนำทางไปถึงจุดหมายได้อย่างสะดวก

 

© Copyright 2012-2013 Chintrack.com. All Rights Reserved
บริษัท ชิณ อินเตอร์ เทค จำกัด  
ที่อยู่: 186/99 ม.5 ซอยโพธิสาร ถ.โพธิสาร อาคาร PEARL PLACE
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร. 081-000-4144